لینک پرتال بانک...

پیگیری نامه ها

اداره پست به منظور ارائه خدمات بهتر و بیشتر ، برای کلیه بانک ها مانند بانک مسکن، بانک تجارت و... این امکان را فراهم نموده است تا از مراحل ارسال نامه ها از طریق پست آگاهی پیدا کرده.


کاربرد سامانه:

  • پیگیری نامه های ارسالی بانک ها، می توان با درج شماره ملی خود در قسمت جستجو از وضعیت آن اطلاع حاصل نمایید
  • اطلاع از تاریخ صدور و ارسال
  • نامه های موجود در باجه معطله پست (نقص ادرس و نبودن در منزل)

جهت پیگیری نامه هایی که تحویل پست گردیده است، با ورود بارکد پستی دریافتی از این سامانه، در سامانه رهگیری پست می توانید از نحوه توزیع آن آگاه گردید